การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์

pbru

การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)