การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot พร้อมโปรแกรม 2-3 มิติ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเรียนรู้การออกแบบและจำลองระบบการผลิตด้วยหุ่นยนต์แบบ Delta Robot พร้อมโปรแกรม 2-3 มิติน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)