ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นชั้น ๑ อาคารวิทยาภิรมย์จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)