เทคนิคการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจยกระดับผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างเทคนิคการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าคณะทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับผู้ประกอบการฃในจังหวัดเพชรบุรี ในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 2 คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยกระดับจัดการธุรกิจ ที่ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ทั้งสิ้น 36 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดิม 30 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ได้แก่ ผงโรยข้าวจากหมู่บ้านพะเนิน ทองม้วน 3 รสจากหนองกะปุ น้ำยาปูจากห้วยแม่เพียง เยลลี่กัมมี่ลูกตาลจากท่ายาง สินค้าแฟชั่นจากบ้านสองพี่น้อง และเกลือทะเลจากบ้านแหลม

ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในเรื่องโมเดลธุรกิจยุคดิจิทัล Dream Team สร้างทีมให้เป็นหนึ่ง และกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยืดอายุสินค้าอาหารด้วยกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ และการพลิกเกมการตลาดด้วย Content & Affiliate Marketing 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี