การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 10 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 10 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)