การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 55 เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 55 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)