การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตวศาสตร์ จำนวน 10 ตัว

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตาสำหรับงานสัตวศาสตร์ จำนวน 10 ตัว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)