การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)