การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)