การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน 5G จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ย่าน 5G จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)