กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กลุ่มรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ กยศ.Connect ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

 
 

กำหนดการและขั้นตอน