การเปิดเผยราคากลางชุดฝึกการประมวลผลภาพ ทํางานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางชุดฝึกการประมวลผลภาพ ทํางานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)