ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 10/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 นั้น 

     จ้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล จำนวน 1 งานผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่>> บริษัท บลูไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด