ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 7-8 อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน 1 งาน

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 7-8 อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 7-8 อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น 

     จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 7-8 อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >> ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ค วันเดอร์