ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ 7/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น

    จัดซื้อชุดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาทางด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  

ได้แก่ >> บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด