ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ 9/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น 

          โครงการจัดซื้อชุดทำแห้งตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
>> บริษัท เอพีเค ไซแอนติฟิค จำกัด