ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นั้น 

         โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง 3 มิติ จำนวน 1 ชุดผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >> บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด