การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ(อุตสาหกรรมอาหารและบริการ) จำนวน 1 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ(อุตสาหกรรมอาหารและบริการ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)