การเปิดเผยราคากลางซื้อระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน 1ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อระบบจำลองกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำนวน 1ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)