การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณไวไฟและสายสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณไวไฟและสายสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)