การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)