การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดการเรียนรู้พื้นฐานภาคเกษตรอัจฉริยะควบคุมและสั่งงานผ่านระบบ IOT จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)