การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับหน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางการเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการพีแอลซีเบื้องต้นทำงานร่วมกับหน้าจอ HMI และระบบ IOT จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)