การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5,6,7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiAcad670405-1