ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “รอบ รับตรงราชภัฏเพชรบุรี”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ “รอบ รับตรงราชภัฏเพชรบุรี”

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiAcad670405-4