การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด 

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดฝึกการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)