การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)