คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2567

         วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วม 

        ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรดน้ำขอพรอธิการบดีและคณะผู้บริหารผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี