คุรุร้อยสายใย สานสัมพันธ์วันสงกรานต์ “หวานฉ่ำลายดอก”

คุรุร้อยสายใย สานสัมพันธ์วันสงกรานต์ “หวานฉ่ำลายดอก”

         คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร พร้อมใจกันจัดงานคุรุร้อยสายใย สานสัมพันธ์วันสงกรานต์ “หวานฉ่ำลายดอก” เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวอวยพรผู้เข้าร่วมงานด้วย 

     โอกาสนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรอธิการบดี คณบดีและอาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี