ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการในยุควิถีใหม่ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการในยุควิถีใหม่ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการในยุควิถีใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่๑๐ เมษายน ๒๕๖๗นั้น 

       จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพื้นที่การเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัลเพื่อการบริการในยุควิถีใหม่ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >> บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด