การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)