มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับการ รฟท. จัดเมนูซิกเนอร์เจอร์เพชรบุรี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทริปพะเนินทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับการ รฟท. จัดเมนูซิกเนอร์เจอร์เพชรบุรี
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทริปพะเนินทุ่ง

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทริป นั่ง 4WD ไปห่มหมอก กอดดาวที่เขาพะเนินทุ่ง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 200 คน ในโอกาสเดินทางมารับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแผนงานวิจัย เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ขยายผลต่อยอดงานวิจัย หลังได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการนำเสนออาหารท้องถิ่น เป็นเมนูอาหารที่ผ่านการประกวดและได้รับเลือกเป็นอาหาร UNESCO ของจังหวัดเพชรบุรี ที่มาจากการเลือกใช้วัตถุดิบ 4 รสชาติหลักของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย รสหวานจากน้ำตาลโตนด รสเปรี้ยวจากมะนาว รสเค็มจากเกลือและรสเผ็ดจากพริกกะเกรี่ยง เช่น แกงคั่วหัวตาล ทอดมัน แกงส้มต้มยำน้ำแดง ลอดช่องน้ำตาลข้น และชมพู่เพชรสายรุ้ง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนและเพิ่มการรับรู้ “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO”

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี