สโมสรบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ราชภัฏเพชรฯ”

สโมสรบุคลากร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ราชภัฏเพชรฯ”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวอวยพรคณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรม “วันสงกรานต์ ราชภัฏเพชรฯ” ที่สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายธนเดช แก้วเสียง นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สืบเนื่องจากประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดให้มีการสรงน้ำพระบรมมหามุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยการเคลื่อนขบวนรถไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ที่ผ่านไปมาได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
              นอกจากนี้ยังมีการประกวดก่อเจดีย์ทราย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ทีม ๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของแทร่ “การจัดการ” รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมส่งเสริมซู่ซ่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแล้วแต่คิด และทีมที่ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมลานทรายสู่เจดีย์
ขณะที่การประกวดนางสงกรานต์ ภายใต้ธีม “สวยงามและรักษ์โลก” ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้เล่าถึงที่มาของการแต่งกายว่ารักษ์โลกอย่างไร ก่อนที่จะตอบคำถามจากคณะกรรมการและแสดงความสามารถพิเศษ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวสุวนันทา แจ่มศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวกิตติพร สุขสำราญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวพรพรรณ เพ่งผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี