ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานไทร ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานไทร จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานไทร จำนวน 1 งาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานไทร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)