ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
อาคารเทคโนโลยีเกษตร  จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนกระจกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อาคารเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)