สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 9 มกราคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559