สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560