การเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)