สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560