คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกบูธถ่ายภาพพร้อมตกแต่งกรอบ E-Frame ให้กับผู้สนใจในงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกบูธถ่ายภาพพร้อมตกแต่งกรอบ E-Frame
ให้กับผู้สนใจในงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ

        คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธถ่ายภาพและตกแต่งใส่กรอบ E-Frame เพื่อบริการให้ผู้ที่มาร่วมงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ณ ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา โดยผู้ร่วมถ่ายภาพในบูธสามารถรับภาพผ่านไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับชุมชนตำบลห้วยข้อง ในการบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการปลูกข้าวในพื้นที่น้ำน้อย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิห้วยข้อง สู่การตลาดแบบดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 คณะ 1 อำเภอ 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏแพชรบุรี