เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม DynEd สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับสมัคร โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม DynEd สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น)
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ปฐมนิเทศ Online 💻วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น.
ระยะเวลาใช้งานโปรแกรม DynEd วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 มกราคม 2568
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่มไลน์DynEd บุคลากร โดยสามารถดู QR CODE ได้ในโปสเตอร์
2. ลงทะเบียนตามขั้นตอนใน Note 03 ในกลุ่มไลน์DynEd บุคลากร
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Note กลุ่มไลน์DynEd บุคลากร
_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา
โทร. 032-708632
FB: PBRU Language Center
WEBSITE: https://op.pbru.ac.th/lc          

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี