การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดทำประกันอุบัติแบบกลุ่มรายปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประมาณ 480 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย