มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับเชฟเปียว นริศ อรุณพงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ Chef Fest Thailand 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับเชฟเปียว นริศ อรุณพงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ Chef Fest Thailand 2024

        🍛🥮ปัจจุบันเชฟเปียวทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเร็ว ๆ นี้ จะโชว์ฝีมือร่วมกับคณาจารย์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัย ในการประกอบอาหารต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร 13-14 พฤษภาคม นี้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี