คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาเข้าร่วมติวเตรียมตัวสอบบรรจุวิชาชีพครู (ผ่านระบบ Online)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์เก่าทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมติวเตรียมตัวสอบบรรจุวิชาชีพครู (ผ่านระบบ Online)

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาเข้าร่วมติวเตรียมตัวสอบบรรจุวิชาชีพครู (ผ่านระบบ Online)
🗓 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/1819052567 📲📲📲

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการผลิตบัณฑิต