คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว (ระยะที่ 2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว (ระยะที่ 2)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม “หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัว (ระยะที่ 2)” ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
📌อบรมฟรีและสามารถเก็บเป็นคลังหน่วยกิตได้
กำหนดการและเนื้อหาการอบรม: https://url.in.th/GMjwW
ช่องทางการสมัคร: แสกน QR Code หรือผ่านลิงก์ https://bit.ly/3wfKM31
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม นี้
———————–
📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา
โทร. 08 6599 3526

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี