นักศึกษาชายที่เกิดในปี 2547 (อายุครบ 20 ปี) สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2568

นักศึกษาชายที่เกิดในปี 2547 (อายุครบ 20 ปี) สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2568

        นักศึกษาชายที่เกิดในปี 2547 (อายุครบ 20 ปี) สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2568  ติดต่อได้ที่>>> กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี