ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS


อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโมบํายแอปพลิเคชัน

* จัดกิจกรรมวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 – 2 และ 8- 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (17123) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
*กำหนดการจัดอบรม => https://bit.ly/2Hqq2Ze
* หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. หรือ หากมีจำนวนผู้สมัครอบรมเต็มขออนุญาติปิดการรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่  >>>  https://bit.ly/3bBwiLE 
หมายเหตุ    รับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งบุคลากรและนักศึกษา

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน