คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคาร สถานที่ ระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ในการประชุม ครม.สัญจร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคาร สถานที่ ระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ในการประชุม ครม.สัญจร

   

             วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคาร สถานที่ ระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ในการประชุม ครม.สัญจร และการตรวจติดตามของ รมว.อว. ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี