ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถเข้า – ออกภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถเข้า - ออกภายในมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

     

       ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถเข้า – ออกภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

🚘บุคลากรและผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ สามารถใช้เส้นทางเข้า – ออก ที่ประตู 1 (ด้านหน้ามหาวิทยาลัย)
ได้ตามปกติ ยกเว้นเวลา 08.30 – 09.00 น. และเวลา 13.30 – 14.00 น. ให้ใช้ประตูทางออกที่ 2 (ด้านหลังมหาวิทยาลัย)

🛻โดยประตูที่ 2 จะเปิดให้บริการ ทั้งเส้นทางเข้า – ออก ตั้งแต่เวลา 05.00 – 17.00 น.

     ขอความร่วมมือทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี