มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับนายกรัฐนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับนายกรัฐนตรีและคณะรัฐมนตรี
ในการประชุม ครม.สัญจร

                 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้สวมเสื้อลายสุวรรณวัชร์ เป็นลายผ้าที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการคิดค้นลายผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรีมาจากศิลปกรรมลายเสาในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม มีการถอดแบบด้วยวิธีการร่างเส้นลงในกระดาษกราฟ จากนั้นจึงนำไปเป็นแบบในการทอผ้าและการพิมพ์ลาย รวมถึงเทคนิคในการผลิตด้วยวิธีอื่นๆ ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายแบบ Digital Printing จนได้รับการยอมรับจากจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดเพชรบุรี
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบผ้าลายปลาทู ที่ศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษาได้ทำการศึกษาเส้นทางของปลาทูที่มีเป็นจำนวนมากในทะเลอ่าวไทย ปลาทูจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางอาหาร สะท้องให้เห็นลักษณะทางธรรมชาติของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม
               นอกจากนี้ยังได้มอบผ้าลาย “มอมอ IN เพชร” ผลงานการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งผ้าลาย “มอมอ IN เพชร” ผู้ประกวดสร้างจากแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี คือการแข่งขันวัวลาน ผสมผสานกับขนมหวานและธรรมชาติป่าตาลที่สะท้อนถึงรากเหง้าของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี
              เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับเมนูแกงคั่วหัวตาลหมูย่าง ยำผักกูด ทอดมันชะคราม น้ำพริกกุ้งสด เนื้อปูผัดพริกเหลือง แกงเลียงกุ้งสด ข้าวแช่เมืองเพชร ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ข้าวผัดปลากุเลาสมุนไพร โอศครีมน้ำตาลโตนด นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ขนมโตนดสุก ข้าวเหนียวหน้าโตนด ตะโก้เผือก ขนมโค สับปะรดดอนขุนห้วย แตงโมหนองพลับ น้ำตาลสด กาแฟ แก่งกระจาน
             จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อต่อยอดเสริมสร้างต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#ราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
#100ปีราชภัฏเพชรบุรี